RK Kerkhof van de H.Nicolaas parochie Het RK Kerkhof van de H.Nicolaas parochie aan de Kerkstraat te Baarn Openingstijden Het kerkhof is dagelijks geopend. Na zonsondergang wordt een bezoek aan het kerkhof niet wenselijk geacht. Op verzoek kan, onder bepaalde voorwaarden, aan degenen die het kerkhof willen bezoeken, ontheffing worden verleend. De toegangs hekken dienen, zowel tijdens en na een bezoek "goed" te worden gesloten. Het kerkhof is slechts te voet of met een rolstoel toegankelijk. Werkzaamheden Een rechthebbende of een nabestaande van rechthebbende is verplicht het graf en de eventuele daarop geplaatste gedenksteen te onderhouden. Op het kerkhof is een waterkraan geplaatst. Eveneens zijn gieters aanwezig. Op zon- en feestdagen en tijdens begravingen mogen geen werkzaamheden worden verricht. Administratie De beheerder van het kerkhof is de heer P.J.F. van der Kruijf, schriftelijk bereikbaar op Torenlaan 23a, 3742 CR te Baarn, of per e-mail via kerkhofNB@marthamaria.nl. Voorwerpen en beplanting op een graf Gedenksteen: Een gedenksteen mag alleen met toestemming van de beheerder worden geplaatst. Steenhouwerijen zijn op de hoogte van de afmetingen en het te gebruiken materiaal. Beplanting: Deze is op een eigen graf toegestaan, mits deze blijft binnen bepaalde afmetingen en mits tegen de aard van deze beplanting geen bezwaar bestaat. Het is gewenst hierover contact op te nemen met de beheerder van het kerkhof. Indien de aangebrachte beplanting niet voldoet aan het hierboven vermelde, dan kan deze, zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd. Losse bloemen: Bloemen en kransen kunnen, wanneer zij zijn verwelkt, zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd. Kunstbloemen zijn uitsluitend toegestaan mits deze in goede staat verkeren, aanvaardbare kleuren hebben en ordelijk zijn gerangschikt. Baarn, juli 2002 Korte historie over de RK Kerkhoven In 1703 na de reformatie mochten de katholieken weer een (schuil)kerk bouwen en wel in het gehucht Sandvoort. Toen het begraven in kerken verboden werd bij wet, heeft men bij dit kerkje een begraafplaats aangelegd. Dit zal ongeveer rond 1829 zijn geweest. Volgens het wettelijk voorschrift moest er een stenen ringmuur om de begraafplaats heen. Maar doordat dat grote uitgeven zou vergen verzochten de pastoor en kerkmeesters op 6 maart 1830 de gemeente of men niet kon volstaan met een doornenhaag of een rasterwerk. Dit vond het gemeente bestuur goed en zo werd het kerkhof snel in gebruik genomen. Historie In 1860 werd het terrein aan de kerkstraat aangekocht. Het oude kerkje werd gesloopt om de bruikbare spullen te kunnen gebruiken voor de nieuwe kerk. Te gelijk werd de grond voor de nieuwe begraafplaats aangekocht. Deze werd het zelfde jaar nog in gebruik genomen. Op 12 mei 1861 was het kerkgebouw voltooid. Het oude kerkhof werd gesloten en in 1921 als pompstation verkocht aan de gemeente. Door het toenemen van de bevolking was het kerkgebouw al snel te klein. Op 30 Maart 1905 was de inwijding van de kerk. Op 19 December 1903 werd het gebouw aanbesteed, aan J.W.Kocken te Tilburg, voor fl 74.690 Al deze gegevens komen uit het boek: Uit de geschiedenis van Baarn. Geschreven door T.Pluim Op een luchtfoto van 1949 bestaat het gedeelte rechts van de huidige hoofd ingang nog niet. Terwijl op een luchtfoto van 1968 dat zelfde gedeelte al aardig vol lijkt te zijn Het kerkhof is eind jaren 60 een keer groter gemaakt richting speeldoos.Het gedeelte dat links vaan het kleine hekje ligt.In 2004 is het asfalt wat op de hoofdpaden lag weggehaald een vervangen door basalt split. Er is een urnenmuur gebouwd. Verder is er een plek gemaakt om as te verstrooien. Meerdere paden zijn gemaakt met tegels door de vrijwilligers.In 2014 zijn de split- en de tegelpaden vervangen door stenen.Het split had als nadeel dat er moeilijk overheen te komen was met een rolstoel of rollator.©1999 - Albert Naber.