De Algemene Begraafplaats van Baarn aan de Acacialaan/Berkenweg werd in 1828 aangelegd nadat in 1825 het verbod op begraven binnen de bebouwde kom was afgekondigd voor gemeenten met meer dan 1000 inwoners. Baarn telde in die tijd iets meer dan 1300 zielen. De totale kosten van grond en aanleg, inclusief de stenen muur, bedroegen 2400 gulden De weg die er heen leidde werd Kerkhoflaan genoemd. Niet vanwege deze begraafplaats maar vanwege de katholieke begraafplaats aan het andere eind van deze laan. Deze naam werd overigens in 1920 gewijzigd in Acacialaan. Op verzoek van de mensen die aan deze laan woonden. De laan was aan het zuidelijk deel, geheel in overeenstemming met de naam, beplant met acacia's. Hier bevond zich ook de ingang van de begraafplaats. Bij deze ingang was het huisje van de beheerder te vinden dat in 1876 is gebouwd. De begraafplaats is toen waarschijnlijk aangelegd met een slingerend middenpad over een gazon, voorzien van randbeplanting, bestaande uit liguster- en taxushagen. Er waren diverse vrijstaande bomen te vinden zoals eiken, kastanjes, treurbeuken en esdoorns. Vanwege ruimtegebrek werd in 1919 een nieuwe algemene begraafplaats geopend aan de Wijkamplaan. In 1975 vond op de oude begraafplaats de laatste begrafenis plaats en in 1986 werd de begraafplaats gesaneerd. Alleen monumenten werden weggehaald. De graven zelf zijn er nog . Door de begraafplaats hier en daar op te hogen heeft men het terrein vlak gemaakt en ingezaaid Op 1 januari 1987 werd de begraafplaats definitief gesloten. Waarschijnlijk is het baarhuis in 1987 gesloopt. Aan de Berkenweg was namelijk nog een ingang.Omdat dit en de andere gebouwtjes op het terrein van de nieuwe eigenaar terecht zouden komen. Aan de muur met ezelsrug is nog te zien waar de gebouwtjes hebben gestaan. Begin jaren '90 is het huis van de beheerder wat aan de andere kant stond achter de brandweer kazerne gesloopt. Bij dit huis was ook de hoofdingang van de begraafplaats. Het hek en dus de ingang is verplaats naar de Berkenweg.Op deze begraafplaats in Baarn zijn meer dan 4500 mensen begraven. Vanaf 1876 is de administratie aardig compleet.En is het aantal begrafenissen per jaar dan ook te zien.In 1919 wordt de nieuwe algemene begraafplaats in gebruik genomen. Op de oude begraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.Het boek met begrafenissen van 1900 tot 1929 vermeld van de meeste overledenen hoe oud ze zijn geworden. In deze periode zijn 1805 mensen begraven op deze begraafplaats. Zoals geschreven zijn op deze begraafplaats zeker 4500 mensen begraven. Van 4000 van hen staan de namen in de namenlijsten. Deze mensen zijn dus begraven in Baarn waarvan de meeste na 1876. De 500 namen die ontbreken zijn uit het begraafboek van 1830 tot 1853. In de database die te doorzoeken is zitten deze wel. Missen we dus nog het boek wat de gegevens bevat van 1853 tot 1876! Kortom de namenlijst is niet compleet! Maar we blijven zoeken!©1999 - Albert Naber.