Nieuwe algemene begraafplaats Wijkamplaan Baarn

Nieuwe algemene begraafplaats Baarn

Adres Wijkamplaan 71 3742 WP Baarn

Openingstijden:

van 1 april tot 30 september : van 7.00 uur tot 21.00 uur

Van 1 oktober tot 31 maart : van 8.00 uur tot 17.00 uur

Beheer: Telefoonnummer begraafplaatsbeheer: 035 541 28 14

begraafplaatsadministratie: 035 548 16 11 (afdeling Burgerzaken)


Historie


Hier onder een stukje historie over de begraafplaats die op dit moment herschreven wordt! Omdat er nieuwe informatie is. Een gedeelte van die informatie zal te zien zijn op open monumentendag 2018.


De nieuwe algemene begraafplaats ligt ingeklemd tussen de spoorbaan, wijkamplaan, Lepelaarstraat en Eemdal 5.De ingang is aan de Wijkamplaan. Al in 1913 start een commissie van voorbereiding en stichting ener algemene begraafplaats haar werkzaamheden. In 1915 wordt het plan door de raad goedgekeurd, maar in de ijskast gezet in afwachting van betere economische tijden. De grond was in het bezit van het Koninklijk huis, maar kon van hen gekocht worden in 1914. De grootte van dit stuk was 3.3 hectare.De eerste begrafenis was in 1919. Naast de ingang werden een dienstwoning en een aula gebouwd.Dit alles in Oost-Indische stijl.begraafplaats verdeeld in klassenIn 1918 werd door de gemeenteraad het besluit genomen om de begraafplaats in 6 soorten klassen te verdelen. Klasse 1 was voor mensen van stand en hoe hoger de klasse hoe armer de mensen. Klasse 6 was dus voor de armste mensen.In klasse 1 werden slechts grafruimten afgegeven van 10 vierkante tot 50 vierkante meter. De prijs per vierkante meter was 50 gulden, het recht van begraven 75 gulden. In klasse 2 werden grafruimten uitgegeven van 3 meter lang en 1.50 meter breedte, prijs 100 gulden. Dubbele grafruimten van 3 bij 3 meter kosten 175 gulden. Het recht van begraven koste 30 gulden. In klasse 3 werden grafruimten uitgegeven van 2.25 meter lang en een breedte van 1.25 meter. De prijs hiervan was 25 gulden voor een dubbelgraf was deze 40 gulden. Het recht op begraven was 10 gulden. De graven op afdeling 4,5 en 6 hadden een lengte van 2.25 meter en hadden een breedte van 1.25 meter. De kosten op afdeling 4 waren 8 gulden en voor begraven 2,50 gulden.De kosten op afdeling 5 waren 5 gulden en voor begraven 1 gulden. De kosten op afdeling 6 waren afhankelijk van de tijd voor 12 uur was het gratis en na 12 uur bedroeg begraven 2 gulden.

uitbreidingDe begraafplaats is verschillende keren uitgebreid. Uitbreiding vond voor het eerst plaats in 1936 en werd openbaar aanbesteed. In 1950 vond uitbreiding plaats naar een ontwerp van de Heidemij.In 1968 werd er een stuk grond van het Koninklijk huis gekocht. Het stuk grond was 2.50 hectare groot.Zo werd de volgende uitbreiding een feit. In 1947 ging een begrotingsrapport naar Burgemeester en Wethouders om verlichting aan te mogen leggen (aula en lijkenhuis) en een hekwerk te plaatsen langs de Eikenboschweg. Op 4 april 1950 van het zelfde jaar werd besloten een begraaftoestel aan te kopen. Op 28 september 1951 werd de Eikenbosweg vernoemd naar J. Wijkamp(1879-1951) wethouder van Baarn. Het nieuwe adres werd Wijkamplaan 71.In 1954 werd een trekwagen aangeschaft. Die dienst deed tot 1975.In 1968 werd er een stuk grond van het Koninklijk huis gekocht. Het stuk grond was 2.50 hectare groot.Zo werd de volgende uitbreiding een feit.

In het zelfde jaar werd het woonhuis verbouwd tot een kantoor met 2 rouwkamers. Er was nog geen rouwcentrum in Baarn dus werd bijna iedereen hier opgebaard. In 1974 is de aula opgeknapt en werd er aan de achterzijde een stuk bijgebouwd. De Fa. W. le Duc heeft dit uitgevoerd.Het markante hiervan is dat de vrouw van de oprichter van deze firma na de verbouwing in 1974 op 6 mei als eerste vanuit de vernieuwde aula is begraven. Enkele dagen later was de oplevering aan de gemeente Baarn. . Tevens kreeg het een geluidsinstallatie en een orgel. In dit zelfde jaar werd de trekkar vervangen door een ijzerenhond met motor (melkboerskar). Tevens kwam er een nieuwe schuur met werkplaats. In die tijd waren er 5 medewerkers voor het gehele onderhoud.

Verder kwam er een nieuwe verordening voor het aanbrengen van gedenktekens. En kon men geen graf meer kopen. Ook 3 diepers werden niet meer uitgegeven.Rond 1980 waren er nog maar 3 mensen werkzaam op deze begraafplaats. Het graven van graven werd door andere mensen gedaan die niet vast op de begraafplaats werkten. Vanaf 1985 ging een aannemer het graf werk doen.Niet meer met de hand maar met een machine. De afleg ruimte naast de aula is tot en met 1985 in gebruik geweest.In deze ruimte werd ook sectie verricht door onder andere dokter Zeldenrust. Ook bleven er nog maar 2 medewerkers over.

In April 1985 kwam er een uitvaartcentrum in Baarn. Hierdoor daalde het aantal opbaringen naar zo'n 5 per jaar.Nu al jaren geen 1 meer. In 1985 kreeg men een semafoon, zodat men bereikbaar was voor iedereen die hen nodig had. In 1993 werd de semafoon vervangen door een mobiele telefoon. In de jaren 90 is een rouwkamer verbouwd tot kantoor om bezoekers beter te kunnen ontvangen. In 1994 is de eerste urnenmuur gebouwd met 102 nissen.In elke nis is plaats voor 2 urnen.

In 2000 heeft men de voorkant van de gebouwen bij de ingang een nieuwe kleurstelling gegeven, nadat de koepel en het dak van het kantoor zijn vervangen in de voorgaande jaren. Op 10 juli 2004 is een vlindermonument onthuld.Doordat de urnenmuur vol raakte heeft men in 2005 2 nieuwe rechte muren laten bouwen.In 2010 is de aula grondig gerenoveerd.Hierbij is het in oude luister hersteld en geschikt gemaakt voor diensten tot 60 personen.In 2013 zijn de algemene grafkelders in gebruik genomen. IN deze kelders worden 3 personen begraven die niks met elkaar te maken hoeven hebben. In 2015 heeft het oude schaftlokaal een nieuw dak gekregen.Eind 2015 is begonnen met de uitvoering van het bomenplan. Dit plan zal 10 jaar gaan duren. Hierdoor moet de begraafplaats meer bij elkaar gaan horen.In 2016 is de urnentuin aangelegd.

BegravenTot de jaren '60 werd de overledene gedragen op een houten draagbaar. De houten draagbaar heeft onder tussen plaats gemaakt voor een aluminium draagbaar. Ook is er een rijdende baar aanwezig. De kist liet men met touwen zakken. In het begin van de jaren '60 werden de touwen vervangen door een lift op oliedruk. Deze lift werd vervangen door een patentlift van Honor (1972) In 1999 is er weer een nieuwe versie van deze lift gekomen. Deze heeft als voordeel dat hij door iedereen te bedienen is.

Tot 1973 werden er op bepaalde gedeelten van de begraafplaats 3-diepers gemaakt. Dit betekend dat een graf 2.10 diep was. Na die tijd maakt men alleen nog maar 2-diepers (1.80) en 1-diepers (1.20). In 1973 kwam er een nieuwe verordening voor het aanbrengen van gedenktekens. Ook is het vanaf die tijd niet meer mogelijk een graf te kopen voor onbepaalde duur Dit betekent dat er alleen nog familie-huur graven, algemene graven en kindergraven zijn die voor bepaalde duur worden uitgegeven. Kindergraven zijn bedoeld voor kinderen tot 12 jaar . Er zijn 2 soorten kindergraven, algemene kindergraven en familie-kindergraven. In de familie-kinder graven kunnen meerdere kinderen uit een familie begraven worden . Deze graven zijn 75 cm breed en 1.50 m lang.

De bekisting die gebruikt wordt tijdens het delven van de graven kan van hout of aluminium zijn. De aluminium bekisting is veiliger voor de mensen die er mee moeten werken. De bekisting laat men tijdens het graven mee zakken, terwijl men met de houten bekisting eerst op diepte moet zijn, om deze dan van beneden naar boven op te bouwen. Hierbij gebeurt het regelmatig dat de grond er omheen in het graf stort. Men gebruikt het hout dus zo min mogelijk. Ook worden de graven zoveel mogelijk met een machine gegraven om de veiligheid te garanderen.

In 2013 zijn de algemene keldergraven in gebruik genomen. In deze kelders worden 3 personen begraven. Deze graven worden na 10 jaar geruimd.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaats, die op werkdagen over het algemeen op de begraafplaats aanwezig is en tel. bereikbaar onder nummer 035 5412814


Terug naar begraafplaatsen

Update:
© 1999 -

Deze site is particulier bezit en samengesteld door: Albert Naber