Begraafplaats Baarn

Sytze Greidanus

greidanus

geboren op 7 augustus 1843 te Leeuwarden. Overleden op 25 oktober 1914 te Baarn

Hij was de zoon van Taco Greidanus (kruidenier en grossier) en Cornelia Petronella Leensma.

Hij kwam dus uit een middenstandsmilieu, zijn vader was blijkbaar zodanig in goeden doen, dat hij zijn zoon kon laten studeren.

Op 19 september 1861, 18 jaar oud, liet hij zich inschrijven als medisch student aan de universiteit te Leiden.

Op 20 juni 1866 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde.

Op 23 oktober 1866 promoveerde hij tot doctor in de verloskunde.

Hij vestigde zich op 8 februari 1867 in Buitenpost.

Waar hij een praktijkje begon.

Op 15 november 1867 liet hij zich inschrijven aan de universiteit van Groningen en is daar vermoedelijk in 1868 tot doctor in de heelkunde gepromoveerd.

Op 27 mei 1868 trouwt hij met Ietske Kuipers.

Op 1 mei 1877 vertrekt hij naar Soest waar hij als gemeente arts en als hofarts van prins Hendrik ging werken.

In 1881 volgt zijn benoeming tot gemeente arts te Baarn.

Verder wordt hij hofarts van Willem III en daarna van Koningin Emma.

In 1890 werd dit officieel en kreeg hij een jaarsalaris van F 700,-

In 1902 wordt hij lid van de gemeente raad om in 1909 tot wethouder te worden benoemd.

Dat bleef hij tot zijn dood in 1914.

Dr. Greidanus was officier in de orde van Oranje Nassau.

Hij zou pas op latere leeftijd zijn gaan schrijven.

De boeken die hij schreef kwamen allen in 1904 uit.

graf_greidanus

Boeken:

De dagen van Olim

De leer van Malthus is een leugen .

Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk een redelijke verplichting.

 

Genealogie familie Smit is niet meer online, op deze site stond een heel verhaal over zijn baarnsche periode.

graf_greidanus

terug naar de levensberichten
© 1999 -

Deze site is particulier bezit en samengesteld door: Albert Naber