Begraafplaats Baarn

Begraafplaatsen in Baarn. Deze site is particulier bezit.


Begraafplaats Baarn en begraafplaatsen in Baarn

De website zou in eerste instantie alleen over de grootste begraafplaats van Baarn gaan. De nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan. Maar daarmee doen we de andere begraafplaatsen te kort.

Deze site is gemaakt om de begraafplaatsen en de kerkhoven te laten zien. Door de veranderingen op de begraafplaatsen in deze eeuw is er wat meer te laten zien. Er is meer beeldmateriaal van. De veranderingen In de eeuw daarvoor is al moeilijker, minder beeldmateriaal maar ook bijna geen tekeningen die terug te vinden zijn. Om over de eeuw daarvoor nog maar te zwijgen.

In Baarn zijn 3 begraafplaatsen. De gemeente Baarn telt 5 begraafplaatsen. Lage Vuursche herbergt namelijk 2 begraafplaatsen en hoort bij de gemeente Baarn. Verder zijn er zo'n 20 grafheuvels te vinden in de bossen. Er in 2 kerken begraven. Maar zoals geschreven zal deze website over de begraafplaatsen gaan.
Klikt u op een foto dan ziet u over welke begraafplaatsen het gaat.


Waarom deze site?

Over de begraafplaatsen was niet veel te vinden. Niet via de gemeente en ook niet via andere kanalen. De begraafplaats aan de Wijkamplaan is nu in 2019 100 jaar in gebruik. Doordat het de naam nieuwe algemene begraafplaats heeft lijkt er geen geschiedenis te zijn. Maar dat is er natuurlijk wel en veel! Via mijn werkgever ben ik op meerdere begraafplaatsen werkzaam. Als je er werkzaam bent is het handig als je er ook iets over kunt vertellen. En waarom dat dan niet delen? Weet ik alles ? Nee de beheerders weten meer over de graven, ook de vrijwilligers die vaak op 1 bepaalde begraafplaats of kerkhof werken weten over die plek meer. En die vrijwilligers zijn regelmatig op de begraafplaats of kerkhof te vinden. Zelf ben ik ook regelmatig (ook in het weekend) op een van de begraafplaatsen te vinden.


Verhalen

Er zijn veel verhalen te vertellen over de mensen die begraven zijn. Op de website zijn er een paar te vinden. Maar niet iedere nabestaande vind het leuk om dit terug te vinden op een site. Dus houden we het bescheiden. Ieder graf heeft zijn eigen verhaal. Soms het uiterlijk van een graf, soms al te zien aan een symbool op een graf of doordat een naam een belletje doet rinkelen. Maar altijd omdat er van iemand gehouden is.


Kaarsje branden

Op deze site is het nu mogelijk een kaarsje te branden. Door een achternaam zonder tussenvoegsel in te vullen kan per begraafplaats of kerkhof de namenlijst te voorschijn worden gehaald. Voor zover de namen bij ons bekend zijn. Van een monument of uit de begraafboeken. Door een berichtje achter te laten kunt u een kaarsje branden. Als een naam op een monument voorkomt wil dat nog niet zeggen dat die gene dan ook daar begraven is!


Zoeken namen

Veel mensen willen zoeken naar de namen van overledenen.Op veel websites is dit mogelijk.Vaak is dit gedaan aan de hand van foto's die gemaakt zijn op begraafplaatsen.Er wordt dan vanuit gegaan dat de namen op de stenen kloppen.De namen kloppen niet altijd. Sommige stenen komen van een andere begraafplaats af.Op sommige stenen herdenkt men iemand die elders is overleden.Denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlogsslachtoffers.Bij een grote website staan er zelfs grafnummers bij vermeld. via de afdeling en vak paaltjes klopt dat vaak nog wel alleen de grafnummers die vaak door tellen zijn vermeld die kloppen dan weer niet.De tiende in de rij kan namelijk de elfde zijn maar net zo makkelijk de veertiende in de begraafboeken. Op deze site stond een lijst zoals die te lezen was in de begraafboeken.Die van de oude begraafplaats (Berkenweg) was bijna compleet, van 1853 tot 1876 zijn geen orriginele boeken gevonden tot nu toe.Probleem hierbij is dat de boeken soms slecht leesbaar zijn. Verder zijn er namen bij die in het begraafboek anders staan dan in de rouwadvertentie en die namen kloppen dan soms nog steeds niet met de naam op het monument. In alle drie kan dus een fout zijn gemaakt.van al deze graven is afstand gedaan.Op de andere begraafplaatsen is er van de graven die er zijn, vaak nog geen afstand gedaan, graven zijn persoonlijk bezit. En daar ligt het een stuk gevoeliger. Met als extra dat gegevens jonger dan 50 jaar niet zomaar vrij mogen worden gegeven. op Begraafplaatsen in Baarn ziet u een beknopte versie.Vragen

Wil u iets vragen of vind u een fout op de site stuur dan een mailtje. Beantwoord ik alles, nee want ik weet niet alles. Vragen over de kosten of het plaatsen van monumenten op een begraafplaats kerkhof kan ik bijvoorbeeld niet beantwoorden. Daar weten de beheerders van de begraafplaatsen, kerkhoven meer over. Vandaar dat de contact mogelijkheden die ik gevonden heb bij de betreffende begraafplaats/kerkhof te vinden zijn.


Speciale dank

Ik wil een aantal mensen hier toch even bedanken voor hun medewerking. De Heer Naafs voor het toelaten tot het archief van de Baarnsche Courant. Hierdoor was en is het mogelijk om in de geschiedenis te duiken. Medewerkers van een begraafplaats of kerkhof voor de verhalen. En de fijne samenwerking.

Disclaimer

Hoewel de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg is samenstelt, sluiten we alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via deze site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen en databases op deze internet site rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.© 1999 -

Deze site is particulier bezit en samengesteld door: Albert Naber