Begraafplaats Baarn

Ferdinand Folet d’ Aulnis de Bourouill

Ferdinand Folet, baron d’ Aulnis de Bourouill afstammende van Franse vluchtelingen werd geboren op 9 april 1850 te Groningen.
Hij huwde te Arnhem op 8 april 1886 met Susanna Christina Hiddingh.Na 1e Luitenant bij het 5e regiment infanterie geweest te zijn, werd hij 22 februari 1886 benoemd tot Burgemeester van Vuuren( bij Gorkum), tevens tot secretaris aldaar op 19 maart 1886.
Op 15 februari 1891 werd hij benoemd tot burgemeester van Heerde. Bij koninklijk besluit van 9 Oktober 1897 werd baron d' Aulnis de Bourouill met ingang van 20 Oktober tot Burgemeester van Baarn benoemd.
Hij was voorzitter van de commissie tot beheer van de eembrug, voorzitter van de waterschappen “de drie zielen en de geeren” en “eemland”, voorzitter van de commissie der weldadigheid der koningin moeder; lid van de raad der commissarissen voor de Utrechtse lokaal spoorweg Utrecht-Baarn, officier in de orde van Oranje-Nassau; ridder 3e klas in de orde van de leeuw en de zon van Persie(na het bezoek van de Shah op Soestdijk)<officier der Leopolds orde( na een bezoek van het Belgische koningspaar op Soestdijk)
Hij woonde eerst op “Roos enen Doorn’’, Eemnesserweg 67 tot 31 juli 1899 en daana op “Klein Marienhoff”, Eemnesserweg 24
eemnesserweg
Negentien jaar heeft hij aan het hoofd van de gemeente Baarn gestaan (20 oktober 1897 tot 1 september 1916) Het gemeente belang ging bij hem boven alles, ambtenaren, die hun plicht deden, konden steeds op waardering en op zijn steun rekenen, maar streng trad hij op tegen iedereen die zijn plicht verzaakte. Van veel arbeiders gezinnen wist hij onder welke omstandigheden zij leefde. De verenigingen die het belang van Baarn behartigde konden ook op zijn sympathie en steun rekenen. Van veel van deze verengingen was hij ere voorzitter of beschermheer. Door de oorlog raakte het land in een impasse. Nadat de kusten waren geblokkeerd werd het nog ernstiger. Geen wonder, dat hij de zwaar geworden last van zijn ambt op jongere schouders wilde overdragen, zodat hij ontslag nam met ingang van 1 september 1916. aulnis
Op 22 december 1925 overleed hij te Velp en op 26 december werd hij begraven in Baarn. De laan over het voormalige dames kostschool terrein werd naar hem genoemd ( 2 april 1926)

graf_aulnis
Links de foto van Ferdinand Folet, baron d’Aulnis de Bourouill Rechts het graf van Ferdinand Folet, baron d’Aulnis de Bourouill op de nieuwe algemene begraafplaats

Foto's van het huis en afscheid afkomstig van Baarn in oude ansichten. (dhr.Overeem) Portret en verder informatie archief gemeente Baarn Foto graf eigen beheer.

terug naar de levensberichten

© 1999 -

Deze site is particulier bezit en samengesteld door: Albert Naber