Begraafplaats Baarn

Esmée Adrienne van Eeghen

esmée adrienne van eeghen

Esmée Adrienne van Eeghen werd op 7 juli 1918 te Amsterdam geboren als dochter van Reginald van Eeghen, directeur van de Amstel-brouwerij, en jonkvrouw Minette Adrienne van Lennep. Vier jaar na het huwelijk werd Esmée geboren. Haar vader vernoemde haar naar zijn broer Esme Charles die in de eerste wereld oorlog was gesneuveld.

Haar vader Reginald van Eeghen in Engeland geboren, is na de scheiding (Esmée was 7 of 8 jaar oud toen dit gebeurde) naar Amerika gegaan en in 1936 stierf hij in San Francisco.

Haar moeder Jonkvrouw Minette Adrienne van Lennep trouwde met baron Schimmelpenninck van der Oye.(burgemeester van Maarn en Doorn) Hij overleed in de oorlog.
Ze werd opgevoed door een gouvernante, leerde verschillende talen en maakte vele buitenlandse reizen. Ze groeide op tot een sterke en avontuurlijke, intelligente en geestige, dappere, warme en royale vrouw. Tegelijkertijd werd ze later omschreven als nymfomaan.

Toen ze in 1943 werkzaam was in het hoofdstedelijke Burgerziekenhuis leerde ze er Henk Kluvers kennen, student medicijnen en assistent in hetzelfde ziekenhuis. Met hem trok ze nog in datzelfde jaar naar Leeuwarden waar Kluvers onderdak wilde organiseren voor studenten die weigerden de loyaliteitsverklaring te ondertekenen. Via hem kwam Esmée in contact met Krijn van den Helm, één van de leidende figuren in het Friese verzet. Zo raakte ze zelf ook betrokken bij allerhande verzetsactiviteiten. Volgens de overlevering deinsde Elly of Sjoerdje, zoals ze binnen het verzet werd genoemd, nergens voor terug en kende ogenschijnlijk geen vrees. Ze bracht joodse kinderen uit Amsterdam naar onderduikadressen, zocht onderdak voor studenten, was koerierster, vervoerde wapens en deed mee aan overvallen.

Wellicht in opdracht van Krijn van den Helm legde ze ook contacten met leden van de bezettende macht. In de eerste helft van 1944 kreeg ze contact met Hans Schmälzlein, "Oberzahlmeister" te Groningen en woonachtig aan de Emmakade te Leeuwarden. Het contact groeide uit tot een liefdesrelatie. Het verzet was onthutst. Men discussieerde over te nemen maatregelen. Tegelijkertijd was de SD, die op de hoogte was van haar verzetswerk, op zoek naar Esmée. In augustus 1944, na verraad door An Jaakke, de vriendin van de huisgenoot van Schmälzlein, werd ze opgepakt.
Esmée werd naar Groningen overgebracht, waar ze op 7 september door Knorr, één van de leidende figuren van de SD te Groningen, werd neergeschoten en in het Van Starkenborghkanaal gegooid.

esmée van Eeghen

Over haar leven is een opera gemaakt en de theater groep com.plot

Speelde de voorstelling ‘Der Dames Verzet’

In vrij Nederland van 13 september 1986 stond De oorlog van Esmee van Eeghen, klik hier om het te lezen.

De foto's zijn wel uit het stuk weg gelaten.

graf_eeghen

terug naar de levensberichten
© 1999 -

Deze site is particulier bezit en samengesteld door: Albert Naber