De Algemene Begraafplaats van Baarn aan de Acacialaan/Berkenweg

De (oude) Algemene Begraafplaats

Adres: Berkenweg

Openingstijden:

De begraafplaats is bijna altijd gesloten. De sleutel is op te halen en terug te brengen op het politie bureau.(Eemnesserweg)

Beheer: Telefoonnummer begraafplaatsbeheer: 035 541 28 14

begraafplaatsadministratie: 035 548 16 11 (afdeling Burgerzaken)Werkgroep Oude Begraafplaats

De vrijwilligers van de WOB hebben de zorg voor het groen en onderhoud van de oude begraafplaats aan de Berkenweg. Meestal zijn zij elke vrijdagochtend op de begraafplaats te vinden, als het weer het toelaat. De restauratie en het onderhoud van de grafmonumenten vragen veel aandacht.Vragen van bezoekers resulteren vaak in nader onderzoek. Archiefonderzoek wordt vastgelegd en o.a. verwerkt in lezingen. Het publiek wordt betrokken bij het werk van de werkgroep door rondleidingen en Open Dagen, onder andere tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag.

Historie:

De Algemene Begraafplaats van Baarn aan de Acacialaan/Berkenweg werd in 1828 aangelegd. In 1825 ging men overleggen of begraven niet anders moest. Op 22 augustus 1827 was afgekondigd dat gemeenten met meer dan 1000 inwoners, vanaf 1 januari 1929 niet meer in kerken en op plaatsen in de kom van het dorp mochten begraven . Baarn telde in die tijd iets meer dan 1300 zielen. De totale kosten van grond en aanleg, inclusief de stenen muur, bedroegen 2400 gulden.Vermoedelijk stond deze muur om de hele begraafplaats heen.

De weg die er heen leidde werd Kerkhoflaan genoemd. Niet vanwege deze begraafplaats maar vanwege de katholieke begraafplaats aan het andere eind van deze laan. Deze naam werd overigens op 29 april 1920 gewijzigd in Acacialaan. Op verzoek van de mensen die aan deze laan woonden. De laan was aan het zuidelijk deel, geheel in overeenstemming met de naam, beplant met acacia's. Hier bevond zich ook de ingang van de begraafplaats. Bij deze ingang was het huisje van de beheerder te vinden dat in 1876 is gebouwd.

De begraafplaats is toen waarschijnlijk uitgebreid. Hierbij is waarschijnlijk een deel van de muur gesloopt.Een fundering gemaakt met daarop een hek dat de nieuwe omrastering vormde. Aangelegd werd een slingerend middenpad voorzien van randbeplanting, bestaande uit liguster- en taxushagen. Er waren diverse vrijstaande bomen te vinden zoals eiken, kastanjes, treurbeuken en esdoorns. We weten het niet zeker maar rond 1900 lijkt dit nog een keer te zijn gebeurd.

Vanwege ruimtegebrek werd in 1919 een nieuwe algemene begraafplaats geopend aan de Wijkamplaan. In 1975 vond op de oude begraafplaats de laatste begrafenis plaats en in 1986 werd de begraafplaats gesaneerd. Alleen monumenten werden weggehaald. De graven zelf zijn er nog . Door de begraafplaats hier en daar op te hogen heeft men het terrein vlak gemaakt en ingezaaid Op 1 januari 1987 werd de begraafplaats definitief gesloten. Waarschijnlijk is het baarhuis in 1987 gesloopt. Aan de Berkenweg was namelijk nog een ingang.Omdat dit en de andere gebouwtjes op het terrein van de nieuwe eigenaar terecht zouden komen. Aan de muur met ezelsrug is nog te zien waar de gebouwtjes hebben gestaan. Begin jaren '90 is het huis van de beheerder wat aan de andere kant stond achter de brandweer kazerne gesloopt. Bij dit huis was ook de hoofdingang van de begraafplaats. Het hek en dus de ingang is verplaats naar de Berkenweg. Op deze begraafplaats in Baarn zijn meer dan 4500 mensen begraven. Vanaf 1876 is de administratie aardig compleet.En is het aantal begrafenissen per jaar dan ook te zien.In 1919 wordt de nieuwe algemene begraafplaats in gebruik genomen. Op de oude begraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.Het boek met begrafenissen van 1900 tot 1929 vermeld van de meeste overledenen hoe oud ze zijn geworden. In deze periode zijn 1805 mensen begraven op deze begraafplaats.Het eerste boek bevat ook een aantal gegevens van mensen die elders zijn begraven. Meer een soort kasboek. Van deze begraafplaats mist het boek wat de gegevens bevat van 1853 tot 1876! Er zijn wel andere boeken beschikbaar waar in staat wie er in een graf liggen. Daarin komen namen voor uit het missende boek. Maar lang niet allemaaal!

Ter informatie:

Op deze begraafplaats worden geen graven meer uitgegeven.

Terug naar begraafplaatsen
© 1999 -

Deze site is particulier bezit en samengesteld door: Albert Naber