Begraafplaats Baarn

Hendrik Cornelis van den Honert

h.c._van_den_honert

Hendrik Cornelis van den Honert werd geboren te Amsterdam op 14 maart 1854 als zoon van Derk Jacob van den Honert en Magdalena Christina Muller. In 1875 vertrok hij naar Nederlands Indië, waar hij administrateur was van de Deli Maatschappij.Hij heeft moeilijke tijden meegemaakt en heeft dikwijls voor heete vuren gestaan. De oplossing van het uiterst ingewikkelde vraagstuk van den rechtstreekschen aanvoer van werkkrachten uit China en Java, reeds voorbereid door zijne voorgangers, heeft hij, o.a. door persoonlijk bezoek aan China, op bevredigende wijze beeindigd en het geheele hiermee samenhangende systeem van koelie-emigratie en -verzorging op vasten grondslag gevestigd. Met koel beraad en door vasten wil wist hij alle bezwaren te overwinnen. Deze eigenschappen kenmerkten ook zijn omgang met inlanders, 'tzij vorsten of werklieden: ze brachten hem verder dan drift of groote woorden, waartoe zoo menig Europeaan zich laat vervoeren."
(Eigen Haard, 2 feb. 1916) Op 12 april 1884 trouwde hij te Medan met Maria Catharina van Nauta Lemke, "dochter van een hooggeacht lid der magistratuur".
In 1892 keerden zij definitief naar Nederland terug, vanaf 1898 tot zijn dood in 1916 was hij directeur van de Deli Maatschappij.
Op 9 mei 1899 werd hier in Baarn Magdalena Christina van den Honert geboren, hun enige kind.
H.C. van den Honert was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was een van de krachten achter de oprichting van het Koloniaal Instituut (Tropeninstituut) te Amsterdam.
In 1899 schonk hij 170.000 gulden voor de oprichting van een opleidingsinstituut voor inlandse artsen te Medan. Mijn grootouders Van den Honert hadden tijdens hun verblijf op Sumatra een inlandse arts, die lyrisch werd bij het horen van de naam "Van den Honert".
Hij overleed te Amsterdam op 1 januari 1916 en werd op 5 januari begraven op de begraafplaats aan de Berkenlaan te Baarn

 

August de Man, Baarn

terug naar de levensberichten
© 1999 -

Deze site is particulier bezit en samengesteld door: Albert Naber